Ściernice ceramiczne

Ściernice o spoiwie ceramicznym służą najczęściej do precyzyjnego szlifowania płaszczyzn, wałków, otworów, profili a także ostrzenia narzędzi skrawających, prac warsztatowych i do zgrubnej obróbki metali.

Nowoczesne, syntetyczne ziarna ścierne stosowane w narzędziach Abras umożliwiają uzyskanie wysokiej powtarzalności ściernic. W zależności od rodzaju i charakterystyki obrabianego przez klienta materiału dobieramy narzędzia o odpowiedniej kombinacji 3 kluczowych parametrów:

  • typu ziarna ściernego (elektrokorundy, elektrokorund szlachetny, węglik krzemu, monokorund i inne)
  • wielkości ziarna ściernego, która wpływa bezpośrednio na uzyskiwaną chropowatość powierzchni,
  • typu i twardości spoiwa, która określa wielkość siły potrzebną do wyrwania ziarna z otaczającego go spoiwa.

Z tego względu dobór odpowiedniej ściernicy wymaga sprecyzowania następujących parametrów:

  • kształt i rodzaj obrabianego materiału (typ i twardość)
  • naddatek do usunięcia i powierzchnia styku operacji szlifowania,
  • wymagany stopień wykończenia powierzchni (chropowatość),
  • wymiary ściernicy,
  • typ, prędkość robocza oraz moc maszyny,
  • rodzaj stosowanego chłodziwa,
  • sposób profilowania (obciągania) ściernicy.

Poniżej prezentujemy wybrane ściernice wraz z typowymi przykładami zastosowań.

Wybrane produkty

Ściernica ceramiczna abras

300x32x32mm

Otwieranie struktury segmentów diamentowych

Ściernia ceramiczna abras T1-99A60K70VE01-35

200x20x32

Ostrzenie wierteł

Ściernica ceramiczna abras T1-99A60K7-VE01-35

450x50x203

Profilowanie pierścieni tłokowych

Ściernica ceramiczna abras

400x50x127

Szlifowanie precyzyjne CNC