Dla stałych klientów

Naszym klientom zapewniamy wysokiej klasy pakiet narzędzi ściernych do większości zastosowań przemysłowych.

Dzięki wieloletniej współpracy z największymi w Polsce przedsiębiorstwami produkcyjnymi nauczyliśmy się jak sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Rozumiemy, że dostarczane przez nas narzędzia są częścią procesu produkcyjnego. Z tej przyczyny nasza oferta to znacznie więcej niż same narzędzia.

Zaczynamy od rozpoznania potrzeb.
Każdy klient to osobna historia. Częścią wspólną jest oczywiście przetwarzanie metali, jednak każda firma robi to nieco inaczej. Nasze zadanie zaczyna się w tym miejscu. Rozpoznajemy park maszynowy, obecnie wykorzystywane technologie i oczekiwania klienta co do efektu końcowego.

Testy.
Wierzymy w rozwiązania potwierdzone w praktyce. Dlatego testujemy, sprawdzamy i potwierdzamy. Jeśli proponowane narzędzie nie przechodzi z sukcesem testu produkcyjnego, dobieramy następne, uwzględniając zaobserwowane rezultaty. I tak - aż do skutku.

Jesteśmy na miejscu.
Aby rozpoznać potrzeby klienta i wdrożyć narzędzia do produkcji trzeba przy tym być. Dlatego każdy klient jest obsługiwany przez indywidualnego przedstawiciela. Wiemy, że zaufanie to proces którego budowa trwa latami a jego podstawą są odpowiedni ludzie.

Priorytetem jest czas.
Każda racjonalnie działająca firma dąży do ograniczenia kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanego produktu. Rozumiemy ten fakt. Dlatego naszym głównym celem jest dobranie takiego zestawu narzędzi ściernych, które umożliwią wykonanie wymaganych zadań generując najniższą kwotę kosztu całkowitego. Nie oznacza to wcale, że koszt jednostkowy narzędzia będzie zawsze najniższy. Jednak jego wydajność i powtarzalność powinny zwracać się z nawiązką poprzez skrócenie czasu pracy, który w dzisiejszych czasach jest podstawowym czynnikiem kosztowym.

Powtarzalność.
Wiemy, że czym innym jest raz dostarczyć odpowiedni produkt w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie. Czym innym jest też zrealizować ten proces 10, 100 czy 1000 razy.
Nasza organizacja została podporządkowana temu priorytetowi - każda dostawa musi spełniać oczekiwania klienta w 100%.
Dlatego naszą współpracę wiążemy jedynie z przewidywalnymi i stabilnymi producentami narzędzi. To oni gwarantują powtarzalność naszych produktów.

Bezpieczeństwo.
Nasze narzędzia w większości przypadków pracują z prędkościami zbliżonymi do pocisków z broni palnej. Wierzymy w to, że zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze. Z tej przyczyny w zakresie bezpieczeństwa nie rozpatrujemy kompromisów. Wszystkie narzędzia z naszej oferty są stale monitorowane w zakresie spełniania najsurowszych norm bezpieczeństwa użytkowników.

Dostępność.
Mamy świadomość, że nasi klienci dążą do minimalizacji zapasów magazynowych. Dlatego w naszym planie uzupełniania zapasów magazynowych bierzemy pod uwagę średnie miesięczne zużycie wszystkich dostarczanych narzędzi uwzględniając czas potrzebny na ich wytworzenie i transport. Dbamy o to, aby nasi stali klienci mieli zawsze stały i nieprzerwany dostęp do wykorzystywanych w produkcji produktów Abras.

Dla naszych stałych klientów chcemy być nie tylko dostawcą narzędzi ale także niezawodnym partnerem w procesie produkcji.